Přijímací zkoušky - MyFPH

Přijímací zkoušky


Podniková ekonomika a management

Přijímací zkouška se skládá z testu z matematiky a jednoho cizího jazyka.


Více informací

Arts management

Přijímací zkouška se skládá z testu z anglického jazyka, základů logického myšlení a znalostí z jedné ze tří oblastí kultury (památky a architektura, performativní umění či výtvarné umění).


Více informací

Prominutí přijímací zkoušky u excelentních studentů.


Přijímací zkoušku fakulta promine těm uchazečům, kteří vykonali maturitní zkoušku v roce 2021 z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky s průměrným prospěchem do 1,4.

Dále také uchazečům, kteří získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2021 alespoň 80% bodů z každé části testu.

Uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia na program Arts management a umístili se v posledních 4 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni.

 

Sledujte nás na Facebooku

Nenechte si ujít důležité termíny a akce naší fakulty

Kontaktní osoba

Hana Dudová

Studijní referentka
+420 224 098 412
dudova@vse.cz


Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov
Podívejte se na mapu