Závěrečné práce

Pokud chceš ve svých studiích dojít až na vrchol, to znamená získat akademický titul, budeš muset napsat závěrečnou práci. Tato stránka shrnuje nejdůležitější pointy o bakalářce a diplomce, které bys měl mít na paměti a na které by sis měl dát pozor.

Bakalářská práce

Že jsi nikdy takhle rozsáhlou práci nepsal? Že si nevíš rady s tématem a s citováním? Chce to hlavně klidnou hlavu. Zvládla to spousta studentů před tebou, tak to zvládneš také. Důležité je to nepodcenit a dobře si naplánovat čas.

Kdy ji začít řešit?

Na začátku 3. ročníku, tj. v 5. semestru studia. Doporučujeme si na psaní nechat alespoň jeden semestr. Během něj budeš práci konzultovat se svým vedoucím. Samozřejmě je to individuální. Někdo na BP pracuje soustavně tři měsíce, někdo ji píše rychlým tempem měsíc.

Předmět Jak psát kvalifikační práci

Jedná se o přednášky a cvičení, kde se naučíš, jak si vybrat téma, pracovat se zdroji a jak citovat. Zapisuje se ve 2. ročníku ve 3. semestru.

Téma

Buď máš vlastní téma (pokud máš nápad) nebo si vybereš či se inspiruješ předem navrženými tématy v InSIS: Portál Studenta - Rozpisy témat - Témata závěrečných prací. Nejzazší termín pro zadání tématu bakalářky do InSISu je minimálně 3 měsíce před obhajobou. S tématem práce zároveň posíláš vedoucímu i seznam literatury (minimálně 3 zdroje), ze kterých bys měl později čerpat.

Rozsah a jazyk

Zhruba 40 až 50 stran bez příloh, maximálně však 70 stran i s přílohami. Obecně platí, že bakalářka je v jazyku studia. Studenti ze Slovenska však můžou mít výjimku po dohodě s vedoucím.

Termín odevzdání

Termín odevzdání nalezneš vždy pro aktuální semestr na stránkách FPH pro bakaláře a pro magistry.

Tisk

Můžeš tisknout i oboustranně. Většina studentů ji dává do pevné vazby, ale stačí kroužková vazba. Kopii, kterou odevzdáš vedoucímu, ti po obhajobě vrátí.

Tip studenta
Vyber si jedno z Copy center poblíž školy. Mají tam již logo VŠE v šabloně a ty tak ušetříš úsilí i čas.

Plagiátorství

Plagiátorství je považováno za hrubé porušení pravidel a kromě neúspěšné obhajoby bakalářky může vést až k disciplinárnímu řízení. Bakalářské a seminární práce projíždí po vložení do InSIS systém, který opisování textu a porušování autorských práv odhalí, takže se raději spoléhej na svoji hlavu než na práci někoho jiného. Jestli si nevíš rady se správným citováním, zkus navštívit jeden ze seminářů knihovny VŠE na téma Jak správně citovat apod.

Oponent

Oponent ti píše posudek na tvoji práci a klade otázky, které zodpovíš při obhajobě. Nemusí být z VŠE, stačí, když je vysokoškolsky vzdělaný. Oponenta schvaluje vedoucí práce. Pokud si oponenta sám nevybereš, tak ti bude automaticky přidělen katedrou. Nesmí se však jednat o osobu tobě zpřízněnou.

Obhajoba

Na obhajobu si připrav krátkou ppt prezentaci v délce cca 10‑15 minut. Soustřeď se hlavně na přínos práce, tj. výsledky a naplnění cílů. Teorii již zmiňovat nemusíš. Připrav si také odpovědi na otázky z obou posudků (od vedoucího a od oponenta).

Diplomová práce

Jestli jsi došel ve svém studiu tak daleko (na magistra), tak si myslíme, že už o psaní závěrečných prací něco víš. Přeci jen si už musel psát bakalářku. Proto zde uvedeme jen pár nejdůležitějších bodů.

Postup při diplomce

  • Vybereš si téma a vedoucího
  • Společně s vedoucím zadáte do InSISu téma, cíle (Zásada 1), přínosy (Zásada 2), osnovu (Zásada 3) a literaturu nejpozději 6 měsíců před obhajobou
  • Navrhneš oponenta nebo ti ho přidělí katedra
  • Zaregistruješ si obhajobu jako mimosemestrální kurz v semestru obhajoby přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy
  • Zapíšeš si konkrétní termín obhajoby vypsaný katedrou
  • Odevzdáš DP elektronicky
  • Vytiskneš a odevzdáš DP na sekretariát (1x vytištěná v pevné vazbě a vytištěné potvrzení o vložení práce do InSIS)
  • Připravíš si odpovědi na otázky od oponenta a od vedoucího

Psaní DP v rámci vedlejší specializace

Abys mohl psát diplomku v rámci vedlejší specializace, musíš mít souhlas proděkana pro pedagogiku FPH a diplomku musíš odevzdat měsíc před obhajobou.