Systém známkování

Na střední škole se většinou známkuje 1, 2, 3, 4, 5, na některých vysokých školách pak A, B, C, D...Na VŠE se udělují známky 1 až 4 na základě procent splnění předmětu. Známka 1 je výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře a 4 nedostatečně. To znamená, že při hodnocení 4 jsi předmět nesplnil a musíš ho opakovat.

Existuje zde ale také speciální hodnocení 4+, které získáš v případě, že jsi splnil předmět pouze na 50‑59% a je ti tímto poskytnuta možnost test nebo zkoušku opakovat. Pokud ani na druhý pokus nedostaneš dostatek bodů, je ti udělena známka 4 a musíš předmět opakovat.

U předmětů ukončených pouze zápočtem je potom hodnocení Z (započteno) a NZ (nezapočteno). Zápočet student získá zpravidla splněním alespoň 60 % studijních povinností nebo jiných stanovených požadavků toho konkrétního předmětu.

Známka Slovní hodnocení Procenta
1 výborně 90 - 100 %
2 velmi dobře 75 - 89 %
3 dobře 60 - 74 %
4 nedostatečně 0 - 59 %

Kde najdu své známky?

Studijní systém InSIS -- Portál studenta -- E‑index nebo body pro konkrétní semestr v Listu záznamníku učitele.

V Insisu v Portálu studenta v sekci E‑index je také možnost podívat se na výsledky za celé tvé dosavadní studium, porovnat se s ostatními studenty a zjistit tvé pořadí v žebříčku v rámci oboru nebo fakulty. Je zde také statistika získaných/ztracených kreditů.