Studijní plány

Na začátku bakalářského studia dostane každý student 216 poukázek na kredity ECTS. Pro úspěšné absolvování například oboru Podniková ekonomika a management musí student získat 180 kreditů. Z toho vyplývá, že 36 kreditových poukázek je rezervních, ty jsou určeny na opakování předmětů nebo na předměty navíc. Pro podrobnější info o kreditovém systému se podívej na stránku Jak funguje kreditový systém.

Není jedno, v jakém složení předmětů kredity získáš. Pro každý obor existuje studijní plán. V InSISu můžeš tento plán a jeho plnění najít v Portálu studenta v Kontrole plánu. Zde vidíš, co ti ještě zbývá splnit z povinných částí studia a co už jsi splnil. Existují i vzorové studijní plány, které nalezneš na stránkách fakulty vždy pro konkrétní rok přijetí do studia. Slouží ale spíše jako pomůcka pro tebe, když si budeš vytvářet rozvrh. Nemusíš se jich tedy pevně držet.