Seminární práce

Seminární práce je v podstatě taková malá bakalářka. To znamená, že by měla splňovat většinu parametrů pro bakalářskou práci, tj. řádkování 1,15, patkové písmo (např. Times New Roman, Garamond, Georgia,...) velikosti 12. Kromě úvodní strany jsou stránky číslovány. Tabulky a obrázky musí být popsány a v textu by ses na ně měl odkazovat. Dále se požadavky, náležitosti a délka seminárních prací liší dle požadavků jednotlivých učitelů a konkrétního předmětu. Ve všech pracech odevzdaných na FPH VŠE je důležité správně citovat a vyhnout se tak plagiátorství. Pokud ti není jasné, jak se cituje správně a co nejjednodušeji, navštiv jeden z pravidelně konaných seminářů knihovny.

Pozor!

Opisovat části textů, které napsal dříve někdo z tvých spolužáků, se nevyplácí. Po vložení seminární práce do InSISu ji totiž projede systém, který má v databázi všechny odevzdané práce a zkopírovaný text odhalí (a to i v pdf formátu).