Registrace a zápis předmětů

Jestli je něco na VŠE prvákům nejasné, jsou to vedle Kreditového systému právě registrace a zápisy. Vše se odehrává v InSISu pod ikonou třech tlapiček Reg./Zápisy. Data registrací pro konkrétní semestr nalezneš v harmonogramu. My jsme pro tebe vytvořili jakýsi timeline s pořadím kroků, kterými si během registrací a zápisů projdeš.

Registrace

Jedná se o proces, ve kterém studenti projevují zájem o předměty a časy. Probíhají zpravidla delší dobu, tj. celé letní prázdniny pro zimní semestr a zhruba celý leden a kus února pro letní semestr. Nezáleží na rychlosti, se kterou si předmět zaregistruješ, na konci registrací se prostě uzavřou ve stejný čas pro všechny.

Automatizovaný zápis předmětů 1. třídy

Jedná se o jeden konkrétní bod v čase, kdy se vyhodnotí předešlé registrace. Předměty 1. třídy, které jsi si zaregistroval ti buď přidělí nebo ne. Přitom platí, že počet kreditů, který ti byl v tomto zápisu uznán již musíš jako minimální dodržet do konce, jinak ti bude rozdíl odečten. V dalších kolech potom ještě budeš moci měnit složení předmětů, ale budeš muset doržet minimálně součet kreditů, které ti byly přiděleny zde.

1.kolo zápisu

Probíhá cca 2 až 3 dny. Během něj si můžeš měnit časy a vyučující u předmětů 1. třídy, které jsi si v registracích zapsal. Nemůžeš však přidávat předměty nové, které jsi si nezaregistroval dříve. Zde již platí pravidlo, že kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili že záleží na tom, kdy na čas klikneš.

Automatizovaný zápis předmětů 2. třídy
Jedná se o stejný princip jako automatizovaný zápis předtím, ale pro předměty 2. třídy.
2.kolo zápisu

Probíhá cca 2 až 3 dny. Během něj si můžeš měnit časy a vyučující u předmětů 1. a 2. třídy, které jsi si v registracích zapsal. Nemůžeš však přidávat předměty nové, které jsi si nezaregistroval dříve. Zde také platí pravidlo, že kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili že záleží na tom, kdy na čas klikneš.

Automatizovaný zápis předmětů 3. třídy
Jedná se o stejný princip jako automatizovaný zápis předtím, ale pro předměty 3. třídy.
3.kolo zápisu

Probíhá cca 2 až 3 dny. Během něj si můžeš měnit časy a vyučující u předmětů 1., 2.i 3. třídy, které jsi si v registracích zapsal. Už můžeš i přidávat předměty nové, které jsi si nezaregistroval dříve. Zde také platí pravidlo, že kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili že záleží na tom, kdy na čas klikneš.

Změny v zápisech

Ještě během celého prvního týdne výuky si můžeš rozvrh měnit dle libosti. Můžeš si cokoliv smazat, měnit časy a přidávat i nové předměty. Pozor akorát na to, aby jsi dodržel minimální počet kreditů, které ti přidělil automatický zápis hned po registracích.