Přerušení a prodlužování studia

Ne každému se vždy daří vše zvládat na jedničky a bez ztráty kreditů. Někdy se může stát, že nebudeš stíhat studijní tempo a bude hrozit, že studium nedokončíš včas. Také ti může do života vstoupit nečekaná událost a nebudeš moci po nějakou dobu ve studiu pokračovat. Pro tyto případy zde existuje možnost prodloužení nebo přerušení studia.


Prodlužování studia

Standardní doba studia pro bakalářské studium jsou 3 roky, tj. 6 semestrů. Můžeš ale studium prodloužit o 2 semestry (tedy o 1 rok). Studium magistra by mělo ideálně trvat 2 roky, tedy 4 semestry, můžeš ho ale také prodloužit o 1 rok.

Přerušení studia

Pokud by došlo k opravdu závažnému důvodu, proč bys potřeboval studium přerušit, děkan fakulty ti musí schválit žádost o přerušení studia. Na bakaláři a magistrovi nesmí ale počet semestrů přerušeného studia překročit standardní dobu studia studijního programu. Toto neplatí pro případy přerušení studia kvůli těhotenství, porodu a rodičovství.