Jak funguje kreditový systém

Kreditový systém je pro spoustu prváků španělskou vesnicí. Vypadá sice složitě, ale když se správně pochopí, tak je to easy.

Co jsou kredity?

Kredity dle společného evropského rámce odpovídají poměru 1 kredit = 26 hodin studijní zátěže. To znamená, že předmět za 3 kredity by měl být snadnější než předmět za 6 kreditů. Samozřejmě je to ale individuální, jak z hlediska předmětů tak z hlediska studenta, protože každý funguje a učí se jinak.

Kolik musím získat

Na začátku bakalářského studia dostane každý student 216 poukázek na kredity ECTS. Pro úspěšné absolvování například oboru Podniková ekonomika a management musí student získat 180 kreditů. Z toho vyplývá, že 36 kreditových poukázek je rezervních, ty jsou určeny na opakování předmětů nebo na předměty navíc.

Po každém semestru musíš mít v celkovém součtu získáno tolik kreditů, kolik je násobek počtu odstudovaných semestrů, a čísla 20 u prezenční formy studia. U kombinované či distanční formy studia se násobí číslem 15. Pokud nesplníš tento požadavek, budou ti odečteny kredity v hodnotě chybějící do výše zmíněného násobku. Doporučené tempo studia je ale 30 kreditů za semestr. Samozřejmě některý semestr můžeš studovat 34, další pak jenom 26 a nic se nestane. Kdyby ti ještě nebylo něco jasné, tak checkuj Studijní a zkušební řád VŠE

Přidání kreditů

O přidání kreditů žádá student u děkana fakulty. Přidělují se většinou na dostudování, takže se nejedná o přidělení v řádu desítek či stovek kreditů. Jejich přidělení ale není jisté a každá žádost se posuzuje individuálně. Proto na to nespoléhej.

Kredity v InSISu

Přehled svých získaných či ztracených kreditů nalezneš v InSISu v Portálu studenta‑‑E‑index‑‑Statistika kreditů.