Stipendia a poplatky

Pokud nestuduješ jeden z placených programů na VŠE, tak máš studium jako takové zadarmo. Život studenta ale něco stojí a tak je potřeba ho financovat. Níže nalezneš seznam stipendií, která můžeš při splnění podmínek čerpat. Nejedná se o úplně zanedbatelné částky, přesto ti na celé živobytí nejspíš stačit nebudou.

Ubytovací stipendium

Nárok na něj mají všichni studenti prezenční formy studia, kteří neprodlužují studium, jsou občany EU a nemají trvalé bydliště na území Prahy. Výše stipendia je vždy stanovena pro konkrétní rok a na její výši nemá vliv, jak daleko od Prahy bydlíš, všichni dostávají stejnou částku. Pohybuje se cca okolo 700 korun, ale je vypláceno zpětně dohromady za 3 měsíce. Nemáš na něj nárok za měsíce červenec, srpen a září.

Pozor!

Nezapomeň si žádost o ubytovací stipendium podat. Dělá se to v InSISu v Portál studenta a až úplně dole je Žádost o ubytovací stipendium. Stačí tam jen napsat číslo účtu, kam ti mají penízky přijít.

Podpora studia v zahraničí

Pokud vyjedeš během svého studia na zahraniční pobyt, budeš mít jistě zvýšené náklady na cestování, ubytování a školní pomůcky. Proto vyjíždějící student dostává finanční podporu, jejíž výše se liší dle země, kam jede studovat. Na stránkách OZS nalezneš vždy aktuální výši tohoto příspěvku.

Prospěchové stipendium

Každý rok děkan fakulty vydá vyhlášku k prospěchovým stipendiím. Nalezneš ji na úřední desce fakulty. Prospěchové stipendium se vždy pobírá zpětně po splnění daných podmínek. Většinou musíš být ve 3. až 6. semestru studia bakaláře, získat za rok alespoň 59 kreditů a mít průměr do 1,3 včetně. Podmínky se ale mohou měnit, takže vždy koukej první na již zmíněnou vyhlášku.

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium můžeš získat například pokud se ve škole účastníš aktivit navíc, které jsou takto ohodnoceny, například pomoc při konferencích, veletrzích a podobných akcích, nebo se podílíš na vědecké či pedagogické činnosti.

Doktorské stipendium

Je určeno pro studenty doktorského studia v prezenční formě, kteří studují ve standardní době, tj. 36 měsíců. Podmínky pro jeho získání se řídí vyhláškou děkana pro daný rok.

Sociální stipendium

Sociální stipendium se přiznává studentovi na základě jeho tíživé sociální situace. Žádost o něj musíš podat do konce října každý rok. Jsi ale poté povinen informovat o jakékoliv změně podmínek, za jakých ti bylo stipendium uděleno.

Poplatky

Pokud nestuduješ soukromý studijní program nebo jsi nepřekročil počet let pro hrazené studium stanovený státem, máš studium jako takové zdarma. Přesto se každoročně objeví některé drobné poplatky, které musíš jako student vydat. Na co máš teda svojí peněženku připravit?
  • poplatek za přihlášku na FPH VŠE
  • poplatek za ISIC kartu a každý rok nová revalidační známka (okolo 300,-)
  • roční poplatek do školní knihovny (20,-) a pak samozřejmě pokuty, když nevrátíš knihy včas :)