Sportovní kurzy

Na VŠE nemusíš trávit čas jen s ekonomií a statistikou. Nabídka sportovního vyžití je velice široká.

Předměty CTVS

Jako student FPH musíš během studia povinně absolvovat 2 tělocviky a ukončit je zápočtem. U většiny tělocviků je jediným kritériem k získání zápočtu docházka. Povinné tělocviky si zapisuješ v InSISu při registraci předmětů v kategorii cTVS 1. Pokud bys už měl obě povinnosti splněny, ale i tak by tě hodiny sportu zajímaly, můžeš si pak zkusit zapsat sport v kategorii cTVS 2. Při registracích mají ale přednost studenti, kteří ještě dva povinné tělocviky neabsolvovali, takže je možné, že se na tento kurz již nedostaneš. Celý aktuální seznam sportovních předmětů nalezneš na stránkách CTVS nebo v InSISu.

Pozor!
Tělesná výchova jako předmět není pro prváky bakaláře automaticky v navrženém rozvrhu. Pokud už chceš tedy 1. semestr svého studia sportovat, přidej si ho tam ručně v InSISu.

Zájmové kurzy

Zájmové kurzy jsou již nad rámec povinné tělesné výchovy, nelze za ně tedy získat zápočet. Lektory jsou studenti nebo absolventi VŠE. Výše poplatku se pohybuje okolo 500 Kč. Jejich nabídku nalezneš na stránkách CTVS .

Zimní a letní sportovní kurzy

V létě se každoročně konají sportovní kurzy se zaměřením na pěší turistiku, tenis, cyklistiku, beachvolejbal, fitness, aerobik, míčové hry i třeba outdoor. Často je tam i zájezd za sportem do zahraničí. V zimě jsou potom v nabídce kurzy běžecké, snowboardové, skialpové nebo i kurz lezení na ledu. Za sportovní kurzy se většinou nedostávají kredity, můžeš za ně ale dostat zápočet do povinného tělocviku. Dle náročnosti se liší i poplatky za zimní a letní sportovní kurzy. Některé se pohybují v řádech stovek korun, některé stojí i pár tisíc.

Soutěže a turnaje

Centrum tělovýchovy a sportu pořádá mnoho sportovních soutěží, turnajů a "bitev" jako jsou například:

Omluvení, osvobození a uznání předmětů CTVS

Pokud jsi během semestru vážně onemocněl nebo jsi měl jiný vážný důvod a nemohl jsi sportovní kurz dokončit, můžeš si nechat předmět omluvit. Vždy to ale chce informovat vyučujícího a domluvit se s ním. Osvobodit z tělesné výchovy lze zpravidla ve dvou případech. Prvním jsou zdravotní důvody, které brání schopnosti studenta sport provozovat. Druhým je naopak provozování sportu na profesionální úrovni. Na oba je potřeba podat žádost na oddělení CTVS. Uznat tělocvik, za který jsi dostal zápočet na jiné škole nebo na jiné fakultě, lze opět po podání žádosti. Je k tomu potřeba předložit index nebo potvrzení druhé školy/fakulty o udělení tohoto zápočtu v aktuálním studijním období. Podrobný návod a podmínky pro podávání žádostí nalezneš na stránkách CTVS.