V rámci RPC VŠE fungují čtyři specializovaná centra: Kariérní centrum, Eventové centrum, Absolventské centrum a Partnerské centrum.

Kariérní centrum (KC VŠE) má na starosti propojování studentů a absolventů s firemní praxí. Pořádá kariérní workshopy, individuální kariérové poradenství a mnoho dalších aktivit. Nejznámější akcí je však dvakrát ročně pořádaný veletrh pracovních příležitostí Šance. Jsou zde přítomny jednotlivé firmy a nabízejí stáže, brigády i pracovní pozice. Koná se vždy na jaře (okolo března) a na podzim (okolo října). V žádném případě by sis ho neměl/a nechat ujít.
Portfolio služeb Kariérního centra bylo v poslední době rozšířeno také o platformu Jobeeto, projekt, realizovaný ve spolupráci s FPH, jehož cílem je propojení studentů VŠE se zaměstnavateli za použití moderních technologií.

Eventové centrum (EC VŠE) pořádá například Ples VŠE, sportovní akce na VŠE, Seznamovací kurzy VŠE, soutěž Talent VŠE, Absolventský večer VŠE a kariérní veletrh ŠANCE.

Partnerské centrum (PC VŠE) zprostředkovává uzavření partnerství mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a spolupracujícími společnostmi.

Absolventské centrum (AC VŠE) pravidelně připravuje odborné přednášky, neformální setkání i sportovní aktivity, díky kterým mají absolventi VŠE možnost být součástí školy i po ukončení studií.