Studium jazyků

"Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Fakulta podnikohospodásřká si je vědoma toho, že jazyky jsou v dnešním světě důležité, a tak podporuje jejich výuku.

Přijímací zkoušky

U uchazečů bakalářského oboru Podniková ekonomika a management se předpokládá velmi dobrá znalost jednoho světového jazyka, tj. angličtiny, francouzštiny, němčiny nebo španělštiny a minimálně základní úroveň druhého jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština, portugalština, italština nebo ruština). To se ostatně ověřuje u přijímacích zkoušek.

Povinnosti

Jako student oboru Podniková ekonomika a management musíš povinně absolvovat odborný předmět v cizím jazyce, jazykový předmět pokročilé úrovně (předmět skupiny fJP) a druhý jazykový předmět středně pokročilé úrovně (předmět skupiny fJP2). Jedním z jazyků skupiny fJP či fJP2 musí být angličtina. Můžeš si zapsat i předměty navíc, ale vždy do maximální výše 24 kreditů celkem za všechny skupiny jazyků.

Certifikáty

Katedra anglického jazyka nabízí výuku anglického jazyka s možností získání mezinárodního certifikátu. Více na stránkách katedry. Navíc je zde možnost získat malý finanční příspěvek na složení této zkoušky.