Handicapovaní studenti

Tvůj handicap není na VŠE překážkou pro studium. Aby ti bylo studování a studentské aktivity co nejvíce zjednodušeny a zpříjemněny, VŠE založilo v roce 2007 Středisko handicapovaných studentů (SHS).

Za handicap jsou považovány i specifické poruchy učení (SPU) jako dyslexie, dysgrafie, ADHD či poruchy řeči. Středisko nabízí i pomoc sociálně znevýhodněným studentům, například příjemcům sociálního stipendia. Hodně handicapovaných studentů na VŠE se potýká s problémy se zrakem a proto se centrum nejvíce zaměřuje právě na ně a na to, aby měli všichni stejný přístup k informacím. Asistenci a pomoc ale poskytuje všem, kterým by jejich handicap mohl bránit v úspěšném dokončení jejich studia. Středisko také provozuje web Handicap job, což je v podstatě burza pracovních příležitostí pro handicapované studenty. Služby nabízené SHS se navíc mění dle aktuálních potřeb. Středisko spolupracuje s firemními partnery, kteří mu dodávají zdravotnické a vzdělávací pomůcky, a tím je zajištěna co největší míra integrace znevýhodněných studentů.

Mohlo by tě také zajímat