Zápis do studia

Na zápisu do studia ti bude krátce představena škola, podnikohospodářská fakulta, školní informační systém, studijní plány, registrace předmětů a další důležité organizační informace a hlavně budeš oficiálně zapsán ke studiu na VŠE :) Pro účely zápisu do studia budou studenti rozděleni dle příjmení dle abecedy do více skupin. Lze se dostavit i na jiný čas, ale mělo by to být spíše výjimkou. Zápis se koná většinou ke konci června v jedné z velkých aul (většinou v RB 101‑Rajská budova VŠE)

 

Pozor!

Na zápis do studia je nutné se dostavit! Ze závažných důvodů tě může nahradit osoba, která bude mít u sebe tebou podepsanou plnou moc (kterou ale není třeba úředně ověřovat). Neúčast na zápisu je ale důvodem k vyškrtnutí tě ze seznamu přijatých studentů.

Co je potřeba donést na zápis?

 • průkaz totožnosti (nejlépe občanský průkaz)
 • žádosti, které si chceš nechat od školy potvrdit (na MHD, na vlaky, pro pojišťovny…). Zápis však není jedinou možností, kde je můžeš nechat potvrdit, lze to zařídit i později na studijním oddělení.
 • propisku (která pokud možno píše)
 • dobrou náladu, což zní jako klišé, ale budeš se moci seznámit se svými spolužáky, což se vždycky hodí
Pozor!

Před zápisem si ještě ohlídej datum, do kterého se musí na studijní oddělení fakulty odevzdat doklady o úspěšném dokončení středoškolského studia.

Na zápise se dozvíš o:

 • získání přístupu do počítačové sítě VŠE
 • integrovaném studijním informačním systému (InSIS)
 • identifikační kartě VŠE, kde také bude možnost si ji nechat hned vyrobit (karta bez licence ISIC stojí okolo 290,-, karta s ISIC licencí okolo 370,-)
 • podávání žádosti o ubytování na kolejích VŠE
 • termínu imatrikulace (což je složení slibu a slavnostní uvedení do studia)
 • možnostech studia v zahraničí
 • studijních referentkách