Základní informace

Podívej se na některé základní informace o VŠE jako celku i konkrétně o Fakultě podnikohospodářské (FPH). Tedy o organizační struktuře, o oslovování na akademické půdě apod.

 

Struktura VŠE

Nejvyšším představitelem VŠE jako celku je rektor/rektorka. Pod něj/ní spadají jednotliví prorektoři pro různé oblasti, kancléř VŠE a kvestor (ten se stará o majetek univerzity). Aktuální složení vedení VŠE nalezneš zde.

 

Budovy školy

VŠE se skládá celkem ze 3 areálů: areálu na Žižkově (ten je největší), areálu na Jižním Městě a areálu v Jindřichově Hradci.

Areál na Žižkově (ZI) je komplex 4 propojených budov: Stará budova (SB), Nová budova (NB), Rajská budova (RB) a Italská budova (IB). Prostory podnikohospodářské fakulty se nacházejí v té nejnovější, tj. v Rajské budově.

Areál na Jižním Městě (JM) má 2 budovy spojené průchody: budovu A a budovu B. Především v prvním ročníku budeš mít často výuku na Jižním Městě (neplatí pro obor Arts management, který má již od 1. ročníku výuku na Žižkově).

Struktura FPH

Jak koho oslovit?

Někteří pedagogové nesprávnost oslovení nijak neřeší, některé by to mohlo urazit. Proto si, hlavně při psaní e‑mailů, dávej pozor, jak koho oslovuješ. Pokud jsi zvyklý oslovovat každého pedagoga “pane/paní profesore/profesorko”, tak to na vysoké škole nedělej. Profesor je hodnost, kterou uděluje prezident republiky a takto jmenovaných profesorů je tedy málo. Takže “pane profesore” říkáme jen těm, kteří mají u jména napsanou zkratku prof. Pokud má někdo více titulů, oslovujeme ho tím nejvýznamnějším (níže uvedená oslovení jsou seřazena od nejméně po nejvíce důležitá).

Nejčastěji se oslovuje dle akademického titulu, přičemž na VŠE se nejčastěji setkáš s:

Mgr. oslovujeme pane magistře

Ing. oslovujeme pane inženýre

JUDr., PhDr., RNDr., Ph.D., DrSc. oslovujeme pane doktore

doc. oslovujeme pane docente

prof. oslovujeme pane profesore