Úvod do studia (33F100)

Jedná se o první předmět (v systému 33F100 Úvod do studia), který studenti nastupující do bakalářského studia na FPH musí absolvovat. Koná se na začátku září v nultém týdnu semestru, tzn. před samotným zahájením výuky. Probíhá blokovou formou, to znamená dva intenzivní dny v areálech VŠE v Praze. Podrobné info o tomto předmětu obdrží studenti v emailu na začátku září. Je dobré s tím ale počítat předem.

 

Aktuální datum konání nalezneš na stránce FPH o Úvodu do studia.

 

Pozor!
Úvod do studia je povinný předmět. Dostaneš za něj normální zápočet, který je nutný ke splnění tvých studijních povinností a uzavření bakalářského studia.

Co tě tam čeká?

  • Představení fakulty a oboru
  • Seznámení se spolužáky a učiteli
  • Informace o studijních příležitostech
  • Workshopy k usnadnění poznání fakulty
  • Tipy ke studiu
  • Očekávání fakulty od Tebe a přiblížení etikety na akademické půdě
  • Teambuldingové aktivity

V případě dotazů se obracejte na garantku předmětu Ing. Lucii Vrbovou, Ph.D. na lucie.vrbova@vse.cz.