Struktura FPH

V čele fakulty stojí děkan. Pod něj potom spadají jednotlivé katedry, sekretariát, proděkani a další pracovníci fakulty. S děkanem se osobně setkáš, jen pokud bys měl nějaký opravdu velký problém. Pravděpodobnější je, že budeš vyřizovat například výměnný pobyt v zahraničí nebo Erasmus s proděkanem pro zahraniční vztahy či běžné záležitosti na studijním oddělení. Katedry se specializují na určitou konkrétní oblast, v jejím čele stojí vedoucí katedry a pod katedry spadají jednotlivé vyučované předměty.

Organizační struktura Fakulty podnikohospodářské

Akademický senát FPH prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Vědecká rada Disciplinární komise Sekretariát děkana Tajemnice fakulty Proděkani Fakulty podnikohospodářské Složení komise pro výběrová řízení FPH Složení stipendijní komise FPH Poradní orgány děkana FPH Katedry FPH Katedra Arts managementu Katedra logistiky Katedra managementu Katedra manažerské psychologie a sociologie Katedra marketingu Katedra manažerské ekonomie Katedra strategie Katedra podnikání Katedra personalistiky Fakultní centra Fakultní instituty Odborná pracoviště - ostatní