Instituty a centra VŠE

Centrum informatiky

Centrum informatiky zajišťuje školní počítačovou síť, systém InSIS, počítačové učebny, správu ID karet (ISIC) a další činnosti týkající se informačních technologií ve škole. V případě problémů s připojením, zapomenutým heslem apod. se můžeš obrátit na helpdesk, který sídlí v místnosti SB 22.

 

Alumni & Corporate Relations (ACR)

Hlavním úkolem Alumni & Corporate Relations je spojování praxe (firem) a studentů či absolventů. Pořádá nejrůznější akce, workshopy i individuální konzultace týkající se tvojí kariéry. Nejznámější akcí je však dvakrát ročně pořádaný veletrh pracovních příležitostí Šance. Jsou zde přítomny jednotlivé firmy a nabízejí stáže, brigády i pracovní pozice. Koná se vždy na jaře (okolo března) a na podzim (okolo října). V žádném případě by sis ho neměl nechat ujít.

 

Oddělení zahraničních styků (OZS)

Oddělení zahraničních styků se zabývá spoluprací VŠE na mezinárodní úrovni. V rámci tohoto oddělení jsou studentům nabízeny zahraniční stáže, stipendijní pobyty a především semestrální výměnné pobyty (Erasmus), jichž se každý rok účastní velké množství studentů.

Oddělení síťové infrastruktury (OSI)

Jak už z názvu zřejmě vyplývá, oddělení síťové infrastruktury se zabývá správou síťového připojení v budovách a zařízeních VŠE. Studenti se mohou zdarma připojit k bezdrátové síti Eduroam ve všech prostorách VŠE a na kolejích i ke kabelovému připojení.

PR VŠE

PR VŠE zajišťuje interní i externí komunikaci, podporuje propagační aktivity školy a studentských organizací. Dává povolení k natáčení v prostorách školy a stará se o propagační obrazovky ve škole, celoškolský facebook a další sociální sítě.

PR FPH

PR FPH se zabývá komunikací a propagací fakulty. Spravuje fakultní facebook, instagram, LinkedIn, YouTube a dává aktuality na web FPH a taky díky němu můžeš právě teď tohle číst a sledovat videa pod články na tomhle webu. Pokud bys něco potřeboval, můžeš nám napsat mail na prfph@vse.cz.

 

Studentský tajemník

Je to osoba, která usnadňuje komunikaci mezi studentskými organizacemi a vedením školy, reprezentuje zájmy studentských organizací a pomáhá v řešení jejich problémů a žádostí. Sídlí v NB 171 nebo NB 36 a jeho konzultační hodiny jsou v pondělí 12:30 - 13:00 a středa a pátek 10:00 - 11:00. Napsat mu můžeš na e-mail studentsky.tajemnik@gmail.com nebo zavolat na číslo 224 095 730 nebo 224 795 796. Nejaktuálnější kontakty ale nalezneš zde.

Správa účelových zařízení (SUZ)

Pokud nevíš, co si představit pod názvem Správa účelových zařízení , tak věz, že se jedná o správu studentských kolejímenz.

Senát FPH

Každá fakulta má svůj senát. Senát FPH je zastupitelský akademický orgán, jsou v něm zastoupeni vyučující, studenti doktorského, magisterského i bakalářského studia. Kdyby tě zajímalo dění na fakultě podnikohospodářské a chtěl by ses aktivně zapojit do rozhodování o její činnosti, můžeš kandidovat a stát se senátorem.

Centrální kolejní rada (CKR)

Kolejní rada je soubor celkem 7 místních rad jednotlivých kolejí. Každá kolej má svoji radu, kde se hlasuje o provozních otázkách. Je to v podstatě něco jako vláda či parlament. Cílem je zastupovat a hájit zájmy studentů ubytovaných na koleji .