Instituty a centra VŠE

Centrum informatiky

Centrum informatiky zajišťuje školní počítačovou síť, systém InSIS, počítačové učebny, správu ID karet (ISIC) a další činnosti týkající se informačních technologií ve škole. V případě problémů s připojením, zapomenutým heslem apod. se můžeš obrátit na helpdesk, který sídlí v místnosti SB 22.

 

Alumni & Corporate Relations (ACR)

Hlavním úkolem Alumni & Corporate Relations je spojování praxe (firem) a studentů či absolventů. Pořádá nejrůznější akce, workshopy i individuální konzultace týkající se tvojí kariéry. Nejznámější akcí je však dvakrát ročně pořádaný veletrh pracovních příležitostí Šance. Jsou zde přítomny jednotlivé firmy a nabízejí stáže, brigády i pracovní pozice. Koná se vždy na jaře (okolo března) a na podzim (okolo října). V žádném případě by sis ho neměl nechat ujít.

 

Oddělení zahraničních styků (OZS)

Oddělení zahraničních styků se zabývá spoluprací VŠE na mezinárodní úrovni. V rámci tohoto oddělení jsou studentům nabízeny zahraniční stáže, stipendijní pobyty a především semestrální výměnné pobyty (Erasmus), jichž se každý rok účastní velké množství studentů.

Oddělení síťové infrastruktury (OSI)

Jak už z názvu zřejmě vyplývá, oddělení síťové infrastruktury se zabývá správou síťového připojení v budovách a zařízeních VŠE. Studenti se mohou zdarma připojit k bezdrátové síti Eduroam ve všech prostorách VŠE a na kolejích i ke kabelovému připojení.

PR VŠE

PR VŠE zajišťuje interní i externí komunikaci, podporuje propagační aktivity školy a studentských organizací. Dává povolení k natáčení v prostorách školy a stará se o propagační obrazovky ve škole, celoškolský facebook a další sociální sítě.

PR FPH

PR FPH se zabývá komunikací a propagací fakulty. Spravuje fakultní facebook, instagram, LinkedIn, YouTube a dává aktuality na web FPH a taky díky němu můžeš právě teď tohle číst a sledovat videa pod články na tomhle webu. Pokud bys něco potřeboval, můžeš nám napsat mail na prfph@vse.cz.

 

Správa účelových zařízení (SUZ)

Pokud nevíš, co si představit pod názvem Správa účelových zařízení , tak věz, že se jedná o správu studentských kolejímenz.

Senát FPH

Každá fakulta má svůj senát. Senát FPH je zastupitelský akademický orgán, jsou v něm zastoupeni vyučující, studenti doktorského, magisterského i bakalářského studia. Kdyby tě zajímalo dění na fakultě podnikohospodářské a chtěl by ses aktivně zapojit do rozhodování o její činnosti, můžeš kandidovat a stát se senátorem.

Centrální kolejní rada (CKR)

Kolejní rada je soubor celkem 7 místních rad jednotlivých kolejí. Každá kolej má svoji radu, kde se hlasuje o provozních otázkách. Je to v podstatě něco jako vláda či parlament. Cílem je zastupovat a hájit zájmy studentů ubytovaných na koleji .