Areál Jižní Město

Především v prvním ročníku budeš mít často výuku na Jižním Městě (neplatí pro obor Arts management, který má již od 1. ročníku výuku na Žižkově).

Jak se dostat na Jižní Město?

  • zastávka Volha autobusem č.177 ze stanice Chodov (metro C) nebo Opatov
  • Z Chodova se dá do areálu dojít i pěšky
  • Pokud jedete vlastním dopravním prostředkem, lze využít parkoviště před menzou VŠCHT

Areál na Jižním Městě (JM) má 2 budovy spojené průchody: budovu A a budovu B. Hlavní vchod se nachází v budově A ze které lze posléze přejít do budovy B.

Pozor!
Po vstupu do budovy A se nacházíš již v 1. patře, ne v přízemí.

Značení učeben

Učebny jsou pak označené většinou třímístným číslem, kde první číslice značí číslo poschodí. Poslední dvě číslice označují, zda se jedná o budovu A či B. Dvojčíslí 01‑49 znamenají budovu A a dvojčíslí 50‑99 budovu B (například místnost č. 382 se nachází ve 3. patře v budově B, protože číslo 82 je větší než 49, místnost č. 103 se potom nachází v 1. patře v budově A, jelikož 03 je menší než 50).

Důležitá místa v areálu JM

  • Šatny (hned u vstupu do budovy A)
  • Prodejna skript (místnost 0112)
  • Knihovna VŠE (místnosti 0156-0180)
  • Menza AV GASTRO, s. r. o. (v suterénu budovy A)
  • Menza Volha Farao Gastro (v budově koleje Volha)
  • Restaurace Klub Blanice (v přízemí koleje Blanice)
  • El Burger pub (v přízemí koleje Vltava)
Pozor!
Menza AV Gastro a menza Farao Gastro jsou od sebe oddělené, to znamená, že pro každou se na kartu nabíjí kredit zvlášť.

Mohlo by tě také zajímat