Stanovení bodové hranice pro přijetí na navazující magisterské programy FPH vyučované v českém jazyce - MyFPH