Stanovení bodové hranice pro přijetí na bakalářské programy FPH vyučované v českém jazyce (pro absolventy jiných než českých a slovenských středních škol) - MyFPH