Opatření rektorky – režimová opatření ve vnitřních prostorách VŠE platná od 15. listopadu/aktualizace bodu III. platná od 22.11. - MyFPH