Mimořádné opatření rektorky v souvislosti s povinností veřejných vysokých škol testovat zaměstnance (účinné od 15. 3. 2021) | MyFPH