Den otevřených dveří pro zájemce o navazující magisterské studium /30. 3./ | MyFPH