Den otevřených dveří mezinárodních programů /online, 3. března/ | MyFPH