Studium očima studenta: rozhovor s Davidem Makovským | MyFPH