Naše ocenění | MyFPH

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Děkan Fakulty podnikohospodářské