Představení kateder | MyFPH

Představení kateder

Fakulta podnikohospodářská má celkem 9 kateder. Katedra je vědecké pracoviště, které sdružuje pedagogy a akademické pracovníky, kteří se zabývají stejným či podobným oborem a kteří vyučují podobné předměty. Na této stránce ti stručně představíme všechny katedry FPH.

Nejprve se s námi zasměj!

Při natáčení představení kateder jsme natočili i spoustu přeřeků (bloopers), podívej se s na video s těmi nejlepšími a pobav se s námi. Ne všechno je na Fakultě podnikohospodářské totiž bráno úplně vážně.

Katedra managementu

Katedra managementu FPH VŠE se zabývá obecným managementem, manažerskými nástroji a principy, inovacemi managementu, managementem změny, mezinárodním kulturním managementem, rozvojem organizací, organizační strukturou, provozním managementem, lean managementem, managementem kvality i manažerským rozhodováním a sociální odpovědností podniku. Předměty katedry managementu poskytují studentům znalosti a dovednosti, které jim umožní kvalitně řešit manažerské problémy ve světě podnikání, úspěšně řídit sebe sama, týmy i celé organizace. Podrobné info nalezneš na webu katedry.

Katedra Arts managementu

Katedra Arts managementu se zaměřuje na spojení dvou zdánlivě nesourodých oblastí ekonomiky a umění. Vyučuje předměty jako Základy podnikání se zaměřením na kulturu, Základy marketingu a marketing umění, Komunikace a public relations, Trh umění, ekonomika a management muzeí a galerií nebo Oceňování kulturních statků. Podrobné info nalezneš na webu katedry.

Katedra manažerské psychologie a sociologie

Tato katedra zkoumá osobnost člověka v pracovním procesu a tedy i osobnost a činnost manažera, vedení lidí (leadership, ovlivňování, motivace pracovníků), rozvíjení sociálních, komunikačních a manažerských dovedností, učení a personální rozvoj v organizaci (rozvoj manažerských kompetencí, koučink, mentoring, talent management), interkuturní komunikaci, rozvoj interkulturních kompetencí a zabývá se i duševní hygienou a sebeřízením (například stres managementem či managementem osobního rozvoje). Podrobné info nalezneš na webu katedry.

Katedra logistiky

Katedra se zaměřuje například na mezinárodní přepravu a zasilatelství, supply chain management, logistické systémy, nákup a zásobování, city logistiku, ale třeba i na arts logistiku. Rozsah činnosti je opravdu široký a členové katedry kladou důraz na styk studentů s praxí, takže katedra organizuje různé exkurze do logistických podniků i možnosti účasti na výzkumech pro konkrétní firmy. Podrobné info nalezneš na webu katedry.

Katedra marketingu

Katedra poskytuje kvalitní vzdělání v oblasti marketingu. Studenti jejích předmětů získají marketingové znalosti a dovednosti na takové úrovni, že v budoucnu mohou zastávat vrcholné marketingové funkce v českých i zahraničních firmách a dalších institucích. Dále se věnuje smluvním výzkumům pro firmy a exekutivnímu vzdělávání, vydává učebnice a další vědecké publikace. Podrobné info nalezneš na webu katedry.

Katedra manažerské ekonomie

Katedra vyučuje předměty jako Makroekonomie, Mikroekonomie, Hospodářské dějiny, Transformační proces a podniková sféra, Trh práce či Teorie firmy. Podrobné info nalezneš na webu katedry.

Katedra personalistiky

Katedra personalistiky se v podstatě zabývá lidským faktorem v organizaci či ve firmě. Je založena na myšlence, že pokud jsou lidské zdroje kvalitně řízeny, tak dovednosti a schopnosti lidí přispívají společně s prací manažera k prosperitě firmy. Katedra tedy nabízí například předměty jako je Personalistika, Lidské zdroje na trhu práce, Personální řízení, Rozvoj zaměstnanců v organizaci, Řízení lidí v multikulturním prostředí a mnoho dalších. Podrobné info nalezneš na webu katedry.

Katedra podnikání

Vše ohledně podnikání zajišťuje na FPH katedra podnikání. Její členové vyučují předměty jako Základy podnikání, Základy podnikání se zaměřením na kulturu, Entrepreurship, Malé a střední podniky či Inovace a podnikání. Členové katedry spolupracují se studenty a s podnikatelským akcelerátorem xPORT a pomáhají jim s podnikatelským nápadem, založením nové firmy i jejím růstem. Podrobné info nalezneš na webu katedry.

Katedra strategie

Posláním katedry je rozvíjení strategického myšlení studentů, aby se úspěšně uplatnili v podnikání. Zaměřuje se na to, jak analyzovat konkurenční prostředí firmy, jak vytvářet konkurenční výhody či jak podnik tvoří hodnotu pro zájmové skupiny i pro společnost. Tématy jejích předmětů jsou tedy strategie podniku, fúze a akvizice, strategické myšlení, podnik a jeho role ve společnosti, rodinné firmy, ale i transformace, restrukturalizace a insolvence. Podrobné info nalezneš na webu katedry.

Sleduj nás na Facebooku

Nenech si ujít důležité termíny a akce naší fakulty

Kontaktní osoba

Hana Dudová

Studijní referentka
+420 224 098 412
dudova@vse.cz


Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov
Podívejte se na mapu