Opatření rektorky přijaté v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 | MyFPH