Opatření rektorky přijaté v návaznosti na krizové opatření vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 | MyFPH