Mimořádná opatření VŠE v souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR platná od 11. 3. 2020 | MyFPH