Martin Krajhanzl, CFO Aspironixu, o práci, studiu na FPH a členství v Honors Academia | MyFPH